ไม่พบสินค้า!

ไม่พบสินค้า!

Related


สินค้าที่คุณเคยดู

Facebook Comments ()

ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน 12นิ้ว (10บาร์) จ้างเหมา ติดตั้งสปริงเกอร์ดับเพลิง มาตรฐาน UL ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 6 เมตร พร้อมหน้าแปลน PN10 หนา 40 มม. บูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) ปั๊มดับเพลิงหาบหาม ดีเซล 11 Hp Y Strainer/วายสแตนเนอร์ ขนาด 6 นิ้ว PN16 ท่อสูบน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 6 เมตร พร้อมหน้าแปลน PN10 ปั๊มดับเพลิง Honda GX-390 ปั๊มดับเพลิงหาบหาม 25 แรงม้า ปั๊มดับเพลิง 750GPM ท่อยางส่งน้ำ 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ท่อส่งน้ำตัวหนอน 12 นิ้ว (10 บาร์) หนา 30 มม.